Congo DHI-project

Een project om ontbossing tegen te gaan.

Project beschrijving

Oskam heeft in 2019 een mobiele machine set aan CRAFOD in Kimpese, Congo geleverd.
Dit project is tot stand gekomen om een alternatief te bieden voor de lokale baksteen.
Deze lokale baksteen wordt gebakken in veldovens gestookt op hout. Het bos in dit gebied is volledig gekapt waardoor er een dringende vraag is ontstaan naar een duurzaam alternatief.